Time Avløysarlag

 

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Jordvern

Denne artikkelen har vi fått løyve til å publisera av Norsk Landbruk. Jordvern -Artikkel i Norsk Landbruk