Informasjon

Aktuell informasjon

For å få refundert utgiftene må avløysaren vera 15 år. Dette gjeld også ved sjukeavløysing. Ellers kan vi lønna ut dei som er under 15 år. Regelverket står i veiledingsheftet for produksjonstilskudd 20. januar. Maksrefusjon til ferie og fritid er kr. 78700,- Maksrefusjon til sjukeavløysing er kr 1555,- pr dag.

Timelistene skal innlevrast til kontoret innan den 10. i kvar månad, med utlønning den 20. Kjem den 10. på ein laurdag eller sundag er innleveringsfristen måndag morgon.

Har du ein ny avløyser, må du levera skattekort og kontonummer med første timeliste.

Avløysarlaget tilbyr nå helseforsikring for medlemer, familiemedlemer og ansatte til kr 2291,- pr år. Avløyserlaget har ansatt 2 landbruksvikarar frå 26. januar 2009.

 

» lønnssatser_avløysere

»