Time Avløysarlag

Aktuell informasjon

For å få refundert utgiftene må avløysaren vera 15 år. Dette gjeld også ved sjukeavløysing. Ellers kan me lønna ut dei som er under 15 år.  Maksrefusjon til ferie og fritid er kr. 96 580,- Maksrefusjon til sjukeavløysing er kr 1670,- pr dag.

Timelistene skal innleverast til kontoret innan den 10. i kvar månad, med utlønning innan den 20. Kjem den 10. på ein laurdag eller sundag er innleveringsfristen måndag morgon.

 

Avløysarlaget tilbyr nå helseforsikring for medlemer, familiemedlemer og ansatte til kr 2772,- pr år.

Avløyserlaget har ansatt 2 landbruksvikarar

Verneombud: Odd Mikal Gravdal tlf. 97618938