Time Avløysarlag

Innmelding i Time Avløysarlag

Som medlem i Time Avløysarlag får du som bonde fleire fordelar.

Time Avløysarlag organisera og formidlar alle former for avløysing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgjevaransvar for avløysaren og utføre alt løns- og personalarbeid. Avløysaren vert automatisk forsikra. Time Avløysarlag skaffar doku­mentasjon på avløysarutgiftene i samband med søknad om avløysartilskot. Vi informerer om bonden sine rettigheitar og reglane i velferdsordningane. Time Avløysarlag er kontaktleddet mellom bonde og avløysar.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøkjar skal du klikka her)