Time Avløysarlag

Lønnskostnader

Påslaget på bruttolønn er 36%.

Dette inkluderer: arbeidsgiveravgift, feriepenger, Sjukelønn til avløysaren dei 16 første dagane, yrkeskade- yrkesjukdomsforsikring og ansvarsforsikring.

Det skal også dekkja kostnadene med drifta av laget.